เครื่อง VR แสดงภาพร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ซากฐานป้อมปืนใหญ่มาเอดะชิโมโนเซกิแห่งแคว้นโจชู

HELP LANGUAGE
CLOSE

เกี่ยวกับ ‘เครื่อง VR แสดงภาพร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ซากฐานป้อมปืนใหญ่มาเอดะชิโมโนเซกิแห่งแคว้นโจชู’

หลังสิ้นสุดสงครามชิโมโนเซกิช่องแคบคันม่อนได้ก้าวนำเข้าสู่ความเป็นตะวันตกในสมัยเมจิของประเทศญี่ปุ่น ที่เว็บไซต์นี้ ท่านสามารถรับชมสภาพของพัฒนาการในเขตพื้นที่ช่องแคบคันม่อนตั้งแต่ในยุค 1860 จวบจนมาถึงยุคปัจจุบัน โดยมีศูนย์กลาง
อยู่ที่จุดร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซากฐานป้อมปืนใหญ่มาเอดะชิโมโนเซกิแห่งแคว้นโจชูผ่านเครื่อง VR

คำแนะนำในการใช้งาน

โหมด Normal

โหมด Normal

โหมด Normal นั้นเมื่อหมุนอุปกรณ์ ภาพในจอก็จะหมุนเคลื่อน
ตามไปด้วย ทำให้สามารถรับชมภาพได้แบบ360 องศา

โหมด Goggle

โหมด Goggle

เมื่อสัมผัสที่ไอคอนรูปแว่นตาในแต่ละหน้าจอ
จะเปลี่ยนเป็นโหมด Goggle ใส่อุปกรณ์มือถือ
ลงไปในแว่นตา VR ก็จะสามารถรับชมภาพ
แบบมีมิติผ่าน VR ได้
เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS เลือก Safari จากหน้าจอการตั้งค่าและเปิด“ การเข้าถึงการเคลื่อนไหวและการวางแนวหน้าจอ”

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในกรณีที่ใช้งานแว่นตา VR กรุณาใช้อย่างระมัดระวังโดยคำนึง
ถึงบริเวณพื้นที่รอบข้าง อีกทั้งขณะที่ใช้แว่นตา VR รับชมภาพ
หากเกิดกรณีคลื่นไส้ เวียนศีรษะ สายตาพร่ามัว หรือมีอาการคล้าย
อาการเมายานพาหนะ เป็นต้น กรุณาหยุดการใช้
อุปกรณ์ในทันที
ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ในเด็กวัยกำลังโต เนื่องจากอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสายตาได้ โปรดใช้โหมด Goggle
ภายใต้ในการกำกับดูแลของผู้ปกครอง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ิ์

ลิขสิทธิ์ภายในเนื้อหานี้ อันได้แก่ ข้อความ ภาพ และภาพเคลื่อนไหวต่างๆเป็นลิขสิทธิ์ของสภามรดกแห่งประเทศญี่ปุ่นช่องแคบคันม่อนห้ามคัดลอกและลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดภาพแผนที่มุมสูงของช่องแคบคันม่อน ได้รับการผลิตขึ้นมาโดยมีพื้นฐานมาจากแผนที่ขององค์กรทางด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ของญี่ปุ่น

ผลิตโดย :สภามรดกแห่งประเทศญี่ปุ่นช่องแคบคันม่อน

CLOSE